TURUN KASARMIN PIENOISMALLI


 Pienoismalli on nähtävissä Säkylän sotilaskodin tiloissa.

Kari Savolan katsaus pienoismallien syntymisen vaiheista tekijöiden silmin.

 

Turun Kasarmin pienoismallin vaiheita 1996 - 2006

Vuonna 1996 oma poikani Mikko lähti varusmieheksi. Ajattelin mielessäni kertoa hänelle omasta varusmiesajastani vuonna 1968 Turun Kasarmilla. Itselläni ei ollut kuin joitakin kuvia tuolta ajalta, joten tarvitsin lisämateriaalia. Valokuvat olivat mielestäni tärkeitä. Niitä etsiessäni sain vihjeen, että Säkylässä Porin prikaatilla on Porilaismuseo, josta varmaankin löytyisi kuvia. Siellä oli silloin museovastaavana Olli Lindén, joka heitti jutellessamme ajatuksen Turun Kasarmin pienoismallista Porilaismuseoon Säkylään. Olin itse aina ollut kiinnostunut pienoismalleista ja päätin silloin ajatella asiaa.

Aloin kerätä aiheeseen sopivaa materiaalia, mutta se ei ollut helppoa, sillä kysymys oli sotilasalueesta. Kävin aluksi paikallisissa arkistoissa ja Helsingissä Sota- ja Kansallisarkistossa. Etsin käsiini kasarmialueella asuneita ihmisiä vanhoista asukasluetteloista. Vähitellen alkoi muodostua kuva siitä miten laaja projekti aiheesta tulisi.

Haastattelin kymmeniä ihmisiä, keräsin ihmisiä muistelemaan kasarmiaikoja eri vuosikymmeniltä. Samalla sain koko ajan lisätietoa ja kuvia, joita tarvitsin kipeästi mallia varten.

Varsinaisia piirustuksia ei alueen rakennuksista kovin paljon ole, vaan ainoastaan Rakennushallituksen ensimmäisen yliarkkitehdin August Bomanin tyyppipiirustukset, jotka eivät Turun osalta pidä kovin hyvin paikkaansa, eikä niitä ole läheskään kaikista rakennuksista. Pohjapiirustukset 1930- luvulta ovat säilyneet, mutta niitäkin sain etsiä monesta paikasta. Karttoja alueesta eri aikakausilta oli jonkin verran, joten rakennusten sijoittelu onnistuisi hyvin.

Päätinkin piirtää kaikki alueen rakennukset uudelleen. Työ alkoi vuonna 1998. Mittakaavaksi valitsin 1:100. Pohjapiirustusten ja valokuvien avulla alkoi rakennuksista syntyä tarkkoja piirustuksia.

Esittelin joitakin valmiita piirustuksia Olli Lindénille. Nyt piti päättää mihin ajankohtaan ja mittakaavaan malli tehdään. Päädyimme vuoteen 1934, koska silloin kasarmialue oli vielä alkuperäisessä asussaan. Mittakaavaksi valittiin 1:200. Nyt keskityin haastattelemaan kasarmialueella 1920- ja 1930- luvulla asuneita ihmisiä, jotta saisin selville rakennusten värityksen sekä monia yksityiskohtia alueen asioista. Rinnalla aloin piirtää alueesta uutta karttaa, johon laitoin näitä tietoja.

Olli Lindén esitteli noin 1998 pienoismalli-idean Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Killan hallitukselle. Kilta kiinnostui asiasta ja päätti, että malli tullaan toteuttamaan. Tähän mennessä olin jo itse käyttänyt omaa vapaa-aikaani satoja tunteja.

Vuonna 2000 valittiin mallille tekijä, joka on Porin prikaatissa palveleva luutnantti Erkki Kaunisto. Hänellä oli jonkin verran kokemusta pienoismallien rakentamisesta. Kuitenkin näin laajan mallin tekeminen oli suuri haaste. Hänen omaa vapaa-aikaansa on kulunut sen parissa kuusi vuotta. Ensimmäiset rakennukset mittakaavaan 1:200 valmistuivat vuoden 2000 lopussa. Rakennuksia on kaikkiaan 51 kappaletta. Maiseman ja rakennusten materiaalina on käytetty muovia, puuta, kipsiä, kaipa- ja MDF-levyä sekä pahvia.

Alueesta syntynyt värillinen kartta valmistui painosta vuoden 2003 lopusta.
Karttaa myydään Porilaismuseolla 5 €/kpl + postituskulut. Tilaukset museonhoitajalta puh. 02 - 18152111 Porin prikaati / museonhoitaja.

Vuonna 2003 Säkylän projektille kerättiin oma rahoitus Killan toimesta. Sen hoiti ansiokkaasti everstiluutnantti Toivo Lehmusvirta.

Vuonna 2003 Simo Palokangas, joka on killan valtuuskunnan puheenjohtaja, vei pienoismalli-idean Turun Yliopistosäätiön hallituksen tietoon. Hallituksessa on myös mukana arkkitehti Benito Casagrande, joka innostui asiasta. Säätiö päätti tilata oman mallin, joka sijoitettaisiin vanhan kasarmin alueella nykyisin olevaan Turun Yliopiston rakennukseen. He myös hoitaisivat rahoituksen. Pienoismallitoimisto Lauri Karskela sai tehtäväkseen toisen mallin valmistamisen. Sovittiin, että toimisto saa käyttöönsä minun tekemäni piirustukset ja tietojani mallin tekemistä varten. yhteistyö on sujunut hyvin ja hyöty on ollut molemminpuolinen.

Mallit ovat nyt valmiina. Toinen Säkylässä ja toinen Turussa. Mallit ovat hyvin eri näköiset, johtuen eri tekijästä.

Olen saanut olla mukana mielenkiintoisessa projektissa ja jopa olla hieman rakentamassa Säkylän mallia. Kirjallista dokumentaatiota on syntynyt parisen metriä. Olenkin tässä sivussa tehnyt valmisteluja kirjaa varten, joka kertoisi alueen historiasta, rakennuksista ja elämästä kasarmilla kulttuurihistoriallisesta näkökulmasta. 

 © Porin prikaatin kilta ry 2016