11.9.2010

Prikaatin sotilasvala pidettiin jo kolmannen kerran peräkkäin LoimaallaPrikaatin sotilasvala pidettiin jo kolmannen kerran peräkkäin Loimaalla

Loimaalla pidettiin jo kolmas peräkkäinen Porin Prikaatin alokkaiden sotilasvala; ensimmäinen  järjestettiin Loimaan kaupungissa viime kesänä ja kaksi seuraava ovat olleet vuorossa Loimaan Alastarolla, Virttaan moottoriradalla, joka sopii oikein hyvin tarkoitukseen. Esimerkiksi parkkipaikoista ei tule taatusti pulaa.
 
 
Moottoriradalla pidettyyn valatilaisuuteen osallistui 1 000 alokkaan ja kantahenkilökunnan lisäksi noin 5 000 omaista ja muuta asiasta kiinnostunutta. Kuvassa näkyy osa yleisöstä, jolla on rinnekatsomosta hyvä näkyvyys kentälle.

Pori Prikaati tiedotusupseeri, kapteeni Matti Vihurila toteaa, että neljäskin vala saattaa sijoittua vielä Loimaalle. Tammikuun saapumiserä vannoo sotilasvalansa normaalisti Huovinrinteen urheilukentällä, jolla toimii nyt tilapäinen sotilaskoti "sotkun" massiivisen peruskorjauksen takia. Saattaa olla, että remontti ei ehdikään valmistua ennen seuraavaa valaa. Jos niin käy, silloin mennään taas Virttaalle.

Virttaa on pinta-alaltaan Loimaan suurin kylä, jolla on oma kyläkirkkonsa ja jopa sankarihautansa, jossa lepää yhdeksäntoista kaatunutta.

Virttaan sankarihaudalle laskettiin Prikaatin seppel. Nyt mukana oli myös Virttaan alakoulu, jonka oppilaat laskivat omat kukkansa jokaiselle haudalle erikseen.
 
 
Alokas Tuomas Kiviranta (oik), eversti Eero Pyötsiä ja kapteeni Jouni Mäentaus laskivat Porin Prikaatin seppeleen Alastaron Virttaan sankarihautamuistomerkille. Virttaan alakoulun lapset puolestaan jättivät kukkatervehdysen kaikille 19:lle sankarihaudalle.
 
 
Virttaan koululapset laskemassa kukkia sankarihaudoille. Kuvassa näkyvät myös Puolustusvoimien varusmiesoittokunta, perinnepukuosasto, kunniaosastyo ja kunniavartio sekä seppeleenlaskijat. Yleisö ryhmittyi kuvan oikealle puolelle kirkon eteen.
 

Tilaisuus oli muutoinkin tavallista juhlavampi, sillä paikalla olivat paitsi Puolustusvoimien mittava varusmiessoittokunta ja kunniaosasto niin myös Prikaatin asettama perinnepukuosasto värikkäine ja harmainekin pukuineen aina vuosisatojen takaa.
Tilaisuuteen antoi lisää "paikallisväriä" sekin, että seppeleenlaskupartiossa olivat Prikaatin komentajan, eversti Eero Pyötsiän kanssalaskijoina alokas Tuomas Kiviranta Virttaalta ja virttaalaissyntyinen kapteeni ja Prikaatin oikeusupseeri Jouni Mäentaus, joka päivän aikana johdatteli Virttaan alakoululaisia paitsi valatilaisuuteen moottoriradalle niin myös aina Prikaatiin saakka lounaalle.
 
 
Alokas Tuomas Kiviranta käytti varusmiesten puheenvuoron valatilaisuudessa.
 
Virttaan seppeleenlasku on väkisinkin pieni, harrastunnelmainen tilaisuus, johon vain aika harvoilla valatilisuuteen tulevilla on mahdollisuus osallistua, sillä mukanaolo hankalaoittaisi ajoissaehtimistä varsinaiselle valapaikalle suurten ruuhkien takia; tälläkin kerralla arvioitiin, että paikalla oli noin 5 000 varusmiesten omaista ja muuta asiasta kiinnostunutta.
 
 
Timo Mäki (vas) ja Tarmo Tupala olivat killan pyöräilijöiden “kärkitunnustelijat”.

Kilta mukana pyörämarssilla

Alokkaat polkivat Huovinrinteeltä Virttaalle. Joukon erikoisuutena oli Porin Rykmentin-Porin Prikaatin killan edustus tällä polkupyörämarssilla, jota killan osalta veti puheenjohtaja Timo Mäki.

Killalla on viime vuosina ollut oma erityistehtävänsä; lähinnä loimaalaisvetoisesti on hoidettu kesävalalla liikenteen ohjaus. Virttaallakin tässä työssä hääri 15 kiltalaista.

Jatkossa voitaisiin ajatella ehkä sitäkin, että killalla olisi valatilaisuuksia ainakin pieni lippuosasto. Useimmilla alueosastoilla on oma lippu, joten "väriä" ja näkyvyyttä kyllä löytyisi.
 
 
 
- Sotilasvalamme myötä olemme liittyneet  sukupolvesta toiseen jatkuneeseen katkeamattomaan ketjuun, jossa jokainen ikäryhmä on omalla vuorollaan ottanut vastuun teidän lahjoittamastanne itsenäisyyden ja hyvinvointiyhteiskunnan puolustamisesta tarvittaessa jopa asein, totesi jääkäri Tuomas Kiviranta varusmiehen puheenvuorossa.

-Tehkäämme jokainen parhaamme, jotta aikanaan kotiuttamispäivänä voimme ylpeinä siirtyä puolustusvoimiemme reserviin ja tuntea tervettä ylpeyttä velvollisuutemme tinkimättömästä täyttämisestä, Kiviranta korosti.

- Erityisen tyytyväinen olen osoittamaanne palveusmotivaatioon ja siihen, kuinka hyvin olette kansalaisvelvollisuutenne suorittamisen ymmärtäneet, eversti Pyötsiä sanoi.

- Osaavat ja itseensä luottavat Porilaiset reservissä on meidän kaikkien yhteinen tavoite.PALUU
AJANKOHTAISTA© Porin prikaatin kilta ry 2016