2.12.2013

Loimaalaisten juhla 29.11.2012 
 
 
Killan Loimaan alueosasto ja Loimaan seutukunnan vääpelikerho järjestivät jäsenilleen ja heidän puolisoilleen joulujuhlan.
 
 
 
 
Varsinais-Suomen koulutus- ja tukiyksikkö/MPK:n piiripäällikkö Mauri
Ikonen kertoi kokonaisturvallisuudesta juhlaväelle.
 
 
Kiltalainen, pastori Tom Säilä piti hartauspuheen.
Hän säesti myös yhteislaulua.
 
 
Toistasataa henkeä kiltaväkeä oli nauttimassa yhteisen joulupöydän
antimista Loimaan Alastarolla Ryödin tilan viihtyisissä tiloissa,
jotka on sijoitettu entiseen kivinavettaan yli metrinpaksuisten
seinien sisään.
 

Killan Loimaan alueosaston ja myös killan alueosastona toimivan
Loimaan seudun vääpelikerhon joulujuhlassa saivat sijansa myös
joululaulut.
 
Teksti ja kuvat: Kari Nummila
 
 
 
 


PALUU
AJANKOHTAISTA© Porin prikaatin kilta ry 2016