15.5.2014

Killan jäsenmaksu vuodelta 2014
Muutoksia jäsenmaksun perinnässä
 
Kiltamme siirtyi vuoden vaihteessa uuden jäsenrekisterin käyttäjäksi. Samaa rekisteriohjelmaa käyttävät Maanpuolustuskiltojen liitto, Suomen Reserviupseeriliitto sekä Reserviläisliitto.
Jokainen yhdistys pääsee ainoastaan oman yhdistyksensä jäsentietoihin käsiksi.
 
 Yhteisellä ohjelmalla haetaan kustannussäästöjä ja synergiaetuja.  Yhtenä esimerkkinä mm. se, että jos jäsen kuuluu useampiin em. jäsenjärjestöihin, yksi osoitteenmuutos päivittää tiedot kaikkiin rekistereihin.
 
Killan vuosikokous päätti kokouksessaan pitää jäsenmaksun edelleen 20 eurossa. Tällä hinnalla jäsen saa neljä Porilainen-lehteä vuodessa ja kaksi Maanpuolustaja-lehteä.
 
Jäsenmaksut on laskutettu 12.5.2014.  Maksu suoritetaan MPKL:n tilille, joka tilittää niistä killan osuuden yhteissummana.
Killan oma jäsenmaksutili on lopetettu. Jäsenmaksuja ei siten saa enää maksaa suoraan killan tileille.
 
 
Mahdollisiin jäsenmaksuihin liittyviin kysymyksiin vastaa Eino Järvinen,
porprkilta@dnainternet.net tai 040 765 0240.
 
 
 
 


PALUU
AJANKOHTAISTA© Porin prikaatin kilta ry 2016