3.9.2014

Komentajanvaihtotilaisuus prikaatissa 29.8.2014
 
Porin prikaatille uusi komentaja
 
Eversti Arto-Pekka Nurminen otti 1. syyskuuta alkaen komentoonsa Porin prikaatin, jota  komensi runsaat kolme vuotta prikaatikenraali Juha Pyykönen. Komentajanvaihtotilaisuudessa oli läsnä myös prikaatin uusi apulaiskomentaja, eversti Petri Kosonen.
Pyykönen ja Nurminen tarkastivat urheilukentälle järjestäytyneet prikaatin joukot. Pyykönen luovutti Nurmiselle symbolisena eleenä joukko-osaston tärkeimmän esineen, joukko-osaston lipun.

Porin prikaatin killan puheenjohtaja Timo Mäki, killan valtuuskunnan puheenjohtaja Arto Arvonen ja killan taloudenhoitaja Eino Järvinen luovuttivat Pyyköselle killan korkeimman huomionosoituksen, killan pienoislipun. Mäki kiitti Pyyköstä erinomaisesti sujuneesta yhteistyöstä ja toivotti hänelle onnea uudessa tehtävässään.
 
 
 
 
Yhtä jalkaa: prikaatikenraali Juha-Pekka Pyykönen ja eversti
Arto-Pekka Nurminen marssivat Huovinrinteellä komentajanvaihtoon.
Kuva: Arto-Pekka Nurminen.
 
 
 
 
Prikaatikenraali Juha Pyykönen luovutti Porin prikaatin eversti
Arto-Pekka Nurmiselle, jonka komennossa prikaati nyt elää ja toimii.
Symbolisena eleenä oli paraatijoukkojen edessä suoritettu
lipunluovutus.
Kuva: Kari Nummila.

Teksti: Kari Nummila

 
 


PALUU
AJANKOHTAISTA© Porin prikaatin kilta ry 2016