27.2.2015

Nettisivujen käyttö 

Nettisivujen käyttö lisääntynyt 
 
Kiltamme pyrkii kertomaan mahdollisimman paljon toiminnastaan myös nettisivujen kautta. Olemme jälleen tutkineet tilastoja ja havainneet seuraavaa. Kuukausittaiset käynnit sivuilla lähestyvät 1500 käynnin rajaa. Eri sivujen katseluja on lähes 3000.  
 
 
Pääosin käynnit tehdään kotimaasta, mutta 13 % kävijöistä oli ulkomailta edustaen 29 eri maata. Käyttäjiä, jotka käyvät sivuilla vähintään kerran kuukaudessa on lähes 800. Joka päivä aktiivisia kävijöitä on heitäkin lähes 50.
 
 
Kun sivuilla käydään säännöllisesti, on luonnollista, että näiden kävijöiden tarkastelukohteena on ainoastaan ajankohtaisten asioiden tutkiminen, 82 % kävijöistä kuluttaa aikaansa sivuilla parisen minuuttia. Loput 18 % viipyvät pitempään, osa jopa 10-30 minuuttia. Tällöin varmaankin ollaan sivuilla ensimmäistä kertaa ja luetaan kaikki mahdollinen sivuilla ole tieto.
 
Neljä viidestä käyttää lukemiseen tietokonetta, mutta tablettien ja mobiililaitteiden osuus on jo 22 %.
 
 
 Vertailu vuoksi mainittakoon, että neljä vuotta sitten kuukausikäyntejä oli 110 kpl ja sivujen katseluja runsas 500 kpl
 
 
 
 
 
 

 

 
 


PALUU
AJANKOHTAISTA© Porin prikaatin kilta ry 2016