8.4.2016

Loimaan alueosaston vuosikokous 6.4.2016

Loimaan alueosaston vuosikokoukseen osallistui 39 jäsentä. Kokous
pidettiin Wihuri Oy:n loimaalaiseen konepajan Vilakone Oy:n tiloissa.
Se valmistaa vuosittain runsaat 300 yhdyskuntatraktoria, joista kaksi
kolmannesta menee yleensä vientiin. Traktoreilla voidaan käyttää
monipuolisesti laajan työkonevalikoiman ansiosta.

Loimaan alueosaston johtokunnan puheenjohtajana jatkaa Seppo
Yli-Nissilä. Erovuorossa olleet johtokunnan jäsenet Kimmo Jaanu ja
Juha Nepponen valittiin uudelleen. Alueosaston sihteerinä ja
rahastonhoitajana toimii Petri Mustajärvi.

Kuva: Kari Nummila
PALUU
AJANKOHTAISTA© Porin prikaatin kilta ry 2016