24.5.2016

Killan vuosikokous ja -juhla 21.5.2016

Porin prikaatin kilta ry:n vuosikokous pidettiin lauantaina 21.5.2016 Säkylän Huovinrinteellä. Perinteiseen tapaan tilaisuudet aloitettiin laskemalla ensin havuseppele Porilaispatsaalle.
Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2015 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. Vuoden 2016 jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 20 euroa. Kannatusjäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 50 euroa ja ainaisjäsenmaksuksi 300 euroa.

Puheenjohtaja Timo Mäki valittiin jatkamaan tehtävässään. Hallituksen erovuoroiset jäsenet Petri Kosonen, Erkki Lehmus ja Seppo Yli-Nissilä valittiin uudelleen. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Pasi Rainiola.
Toiminnantarkastajiksi valittiin Pekka Rinne ja Jukka Kianen ja varalle Tuomo Kankare sekä Markku Laine.

Valtuuskunnan puheenjohtajana jatkaa Arto Arvonen ja varapuheenjohtajana Arto-Pekka Nurminen. Valtuuskunnan uusiksi jäseniksi valittiin Pekka Hakamäki ja Raimo Latvala.

Kokouksessa hyväksyttiin myös sääntöjen uudistus. Merkittävin muutos on, että killan jäseneksi voidaan hyväksyä henkilöjäsenen lisäksi myös vapaaehtoista maanpuolustustyötä harjoittava oikeuskelpoinen yhdistys. 
Muutosta on myös se, että vuosikokouksessa päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruudesta. Tämä tarkoittaa, että jäsenmaksujen perintä tapahtuu ensi vuodesta alkaen aina tammikuussa. 
Muut muutokset olivat lähinnä tarkennuksia ja asioiden selventämistä. Muutokset tapahtuivat pykälissä 3, 9, 10 ja 11. Pykälä 16 jätettiin tarpeettomana pois. Uudet säännöt ovat luettavissa nettisivuiltamme.

Kokouksen jälkeisessä vuosijuhlassa kokousesitelmän piti kommodori Jukka Savolainen. Musiikista huolehti Laivaston soittokunta. 
Killan standaari luovutettiin Jukka Savolaiselle, Lauri Heikkilälle ja Hari Juvalle. Kilta-ansioristin karhun kera saivat Arto-Pekka Nurminen, Petri Kosonen ja Asko Tanhuanpää. Kilta-ansioristin saivat, Vesa Hänninen, Juha Ilomäki, Risto Jaakkola, Pekka Rinne, Heikki Saarinen ja Arto Savonen.
Kiltaristin saivat Marjo Elasvuo, Anja Keto, Miro Marjamäki, Leila Rautanen, Tiina Tuominen, Joona Virtanen ja Risto Vatanen. 
Porin prikaatin komentaja luovutti Porilaisristin Markku Nummijoelle.

Kuva: Kari Nummila
PALUU
AJANKOHTAISTA© Porin prikaatin kilta ry 2016