23.11.2016

Ruissalon muistometsä sai taas täydennyspuitaRuissalossa perustettiin konkreettisesti Porin Rykmentin-Porin Prikaatin muistometsä 27. toukokuuta vuonna 1970. Silloin kiltamme jäseniä oli istuttamassa miehenmittaisia tammen- ja koivuntaimia, kumpiakin 300 kappaletta. Istutustyötä oli edeltänyt Turun kaupungin puisto-osaston raivaustoimet tällä noin hehtaarin suuruisella istutusalueella. Alun perin muistometsikön hoitovastuu jäi kiltamme vastuulle.

Kilta menetti ainakin virallisen kontaktin muistometsään pitkiksi ajoiksi, sillä alueen hoito- ja istutustyö käynnistyi pitkän tauon jälkeen vuonna 2009. Kiltamme valtuuskunnan nykyinen puheenjohtaja Arto Arvonen oli ”joutunut” ikään kuin sattumoisin muistometsän alueelle ollessaan Ruissalossa muutoin lomailemassa.

Vuodesta 2009 lähtien kiltamme on keväin ja syksyin vastuunsa mukaisesti hoito- ja istutustoimissa. Lokakuun puolella tänäkin vuonna Ruissaloon istutettiin reilusti kaksimetrisiä tammentaimia puolen tusinan verran kuten tapana.

Muistometsästä huolehtiminen kuuluu tietysti kiltamme perustehtäviin eli yhtenä tärkeänä osana rykmenttimme/prikaatimme perinteiden vaalimistyöhön, jossa on ollut valitettavan monta vuotta yksi ammottava aukko eli Porilaismuseon tilakysymyksen venyminen; vanhat tilathan museo menetti, kun homevaurioista kärsinyt sairaala purettiin ja samalla menetettiin myös museon tyyssija. Museoesineistö saattaneen ainakin osittain esille ensi vuonna, kun Senaattikiinteistöltä saataneen museolle vuokratuksi tilaa rivitalohuoneistosta.

Ruissalon muistometsä on helppo löytää: sille toimii näkyvänä maamerkkinä mahtava Honkapirtti. Sen välittömästä läheisyydestä löytyy tammimetsäkin viitoituksin. Toivottavasti mahdollisimman moni kiltalainen käy tutustumassa alueeseen ja Honkapirttiin, joka veistettiin Jatkosodan aikana Vienan Karjalassa Uhtuan alueen mahtavista hongista.

KARI NUMMILA


Heikki Saarinen, Ismo Laaksonen ja Auli Pakula istuttavat tammea Ruissalossa kolmeen henkeen. 

KUVA Kari Nummila


Talkooporukka nautti hernekeittolounaan istutusurakan jälkeen Honkapirtissä. 

KUVA Kari Nummila


Honkapirtti on hyvä maamerkki, jonka takaa löytyy prikaatin muistometsikkö. 

KUVA Kari Nummila.PALUU
AJANKOHTAISTA© Porin prikaatin kilta ry 2016