17.5.2007

Kilta satsaa jäsenistön teematapahtumiinkin


Killan valtuuskunnan puheenjohtaja Simo Palokangas, killan puheenjohtaja Jorma Koivisto ja Porin Prikaatin komentaja,
prikaatinkenraali Markku Nikkilän laskivat ennen vuosijuhlaa seppeleen Porilaispatsaalle.
 
Porin Rykmentin - Porin Prikaatin kilta kertasi mennyttä ja suunnitteli alkanutta toimintavuotta lauantaina Säkylän Huovinrinteellä pidetyssä vuosikokouksessa ja vuosijuhlassa, jossa oli mukana vajaat sata killan jäsentä.
Toiminnan painopistealueiksi valittiin tällä kerralla jäsenistölle tarkoitetut teematapahtumat, joista löytyy tietoa muun muassa niin Porilainen -lehdestä kuin killan nettisivuiltakin.

Killan Salon ja Loimaan alaosastot ovat yhdessä Prikaatin ja MPK:n kanssa jo useita vuosia järjestäneet varusmiespalveluksensa aloittavien nuorten vanhemmille tietoiskutilaisuuksia, jotka vetäneet melkoisesti väkeä. Jatkossa toivotaan muidenkin alaosastojen lähtevän mukaan tähän hyväksi koettuun toimintaan.

Kilta on päättänyt tukea alaosastoja niiden hankkiessa itselleen myös kiltalipun, jolla saadaan killalle lisää näkyvyyttä Prikaatin rekrytöintialueilla. Toistaiseksi killan kantolipun ovat päättäneet hankkia lippuasiassa aloitteellisena toimineen Salon alaosaston ohella Porin ja Loimaan alaosastot. Liput saadaan käyttöön ensi syksyyn mennessä.

Killan hallitus on aloittanut myös toimet killan 50. juhlavuoteen liittyviin järjestelyihin. Kiltammehan on perustettu vuonna 1959. Kilta julkaisi 40-vuotishistoriikin v. 1999. Historiikki on tarkoitus ajantasaistaa ja siitä tehdään DVD-tallenne sekä painettu liiteosa.

Yhteistoimintaa muiden maanpuolustuskiltojen kanssa jatketaan. Erityisesti Salon alaosasto on luonut toimivan yhteistyösuhteen Autojoukkojen Turun kiltaan. Yhteistyön sikälikin järkevää, että osa kiltojen jäsenkunnasta on kummassakin killassa jäsenenä.
Viime vuoden toiminnasta todettiin erityisesti se, että vuosia vireillä ollut suurhanke, Turun kasarmin komea pienoismalli saatiin kuntoon. Sen kustannukset, vajaat 40 000 euroa kerättiin aikanaan täysin lahjoitusvaroina.

Pienoismalli löytyy Huovinrinteeltä Porilaismuseosta, johon tutustuminen on käynnin väärti. Pienoismallin suunnittelussa ja käytännön toteutuksessa jättityön tehneet Kari Savola ja Erkki Kaunisto jatkavat kuitenkin edelleen pienoismallin täydennystä pienillä yksityiskohdilla kuten sotilailla, kasveilla ja hevosilla. Malli siis sananmukaisesti elää jatkuvasti.

Killan hallituksen puheenjohtajana jatkaa Jorma Koivisto. Uutena jäsenenä hallitukseen tuli Eino Järvinen Säkylästä 27 vuotta hallituksessa olleen Pekka Kinkun halutessa erota.

Killan valtuuskunnan puheen johtajana jatkaa Simo Palokangas. Valtuuskuntaa täydennettiin kolmella uudella jäsenellä; Pekka Kinkku Säkylästä, Kalevi Suvila Loimaalta ja Hannu Viitanen Helsingistä.

Killan vuosijäsenmaksu säilyy ennallaan, 15 eurona. Maksu sisältää myös Porilainen -lehden, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Ainaisjäsenmaksu 0n 200 euroa ja kannatusjäsenmaksu 50 euroa/vuosi.
 

Killan lippu poistuu Porilaispatsaalta Kauko Anttilan kannattelemana. Airueina ovat Seppo Yli-Nissilä ja Seppo Solla.


VUOSIJUHLA

Maavoimien kärkiprikaatin, Porin Prikaatin komentaja, prikaatikenraali Markku Nikkilä totesi vuosijuhlassa killan olevan hyvä kasvupohja varusmiesaikana syntyneiden siteiden vaalimiselle.

Nikkilä kiitteli paikalla ollutta pst-komppanian vuoden 1965 II saapumiserän ryhmänjohtajia asevelisiteidensä vaalimisesta esimerkillisellä tavalla. Hän uskoi tämän joukon olevan malliesimerkki muillekin porilaisille.

Sattumoisin killan vuosikokouspäivänä Huovinrinteelle kokoontui myös Nikkilän oma reserviupseerikoulun aikainen tupa yhtä henkilöä lukuunottamatta - hänellä oli force majeure -este.
Nikkilä sanoi killan työn näkyvän monella tavalla ja että sitä arvostetaan.

Vuosijuhlassa esitelmöi majuri Joni Lindeman Euroopan Unionin nopean toiminnan joukosta, jonka suojauskomppaniaosaa hän on kouluttanut ennen vuoden alussa alkanutta ja kesäkuussa päättyvää päivystysvuoroa. Suomi on kuulunut pääosin saksalaisen vuoristojääkäripataljoonan muodostamaan EUBG-joukkoon. Kolmas osapuoli on Hollanti.

Lindeman kiitteli joukkonsa hienoa motivaatiota ja poikkeuksellisen korkeata ammattitaitoa, jota luovat niin sotilasammattihenkilöt kuin eri alojen reserviläisosaajat. Joukon varusteet ovat myös parasta mahdollista laatua.
Lindeman kertoi työmotivaation olevan niin kova, että edes sairaslomia ei haluta pitää. Joukon yhteenkuuluvuuden tunne hakee myös vertaistaan.

Suomalaiset hakkaavat saksalaiset aseveljensä kielitaidossa. Eräässä harjoituksessa Saksassa hämmästeltiin suomalaisten hyvää ampumataitoa, kun vieraillakin aseilla yllettiin huippusuorituksiin.

Kun joukolle ei tullut kansainvälistä tehtävää, se on voinut osallistua paljon Prikaatissa muidenkin kouluttamiseen. Siitä tuli myös reserviin aivan poikkeuksellisen taitava joukko.

Lisää valokuvia vuosikokouksesta ja vuosijuhlasta löydät tästä linkistä.
Ja lisää kuvia tästä linkistä.PALUU
AJANKOHTAISTA© Porin prikaatin kilta ry 2016