25.11.2008

Vääpelikerhollekin killan lippu 
Jo 13 vuotta toiminut Loimaan seutukunnan vääpelikerho kuuluu osastona Porin Rykmentin-Porin Prikaatin kiltaan.
Vääpelikerho sai oman kiltalippunsa Alastarolla pidetyssä isänmaallisessa ja lämminhenkisessä tilaisuudessa.

Lipun siunaus- ja naulaustilaisuus pidettiin Alastarolla Sallila Energia OY:n tiloissa. Lipun siunasi Alastaron kirkkoherra Ari Pääkkönen.
Aiemmin lipun ovat hankkineet Salon ja Loimaan osastot.
 
Vääpelikerhon lippu on muutoin yhtenevä pääkillan lipun paitsi, että siinä on lisänä kerhon "logo" eli vääpelin kauluslaatat ja reservialiupseeriliiton merkki.
 
Porin Rykmentin-Porin Prikaatin killan valtuuskunnan puheen johtaja, Vuorineuvos Simo Palokangas muistutti puheessaan, että killan sääntöjen mukaan killan tarkoituksena on m.m. "toimia jäsentensä keskeisenä yhdyssiteenä vaalimalla sen piiriin kuuluvia  historiallisia perinteitä, yhteisiä muistoja sekä tukemalla vaikeuksiin joutuneita sotien kiltaveteraaneja".
 
Palokangas iloitsi siitä, että Loimaan seutukunnalla on kaksikin killan osastoa vaalimassa porilaisperinteitä eli killan varsinainen osasto sekä vääpelikerho.
 
Hän totesi tämänkin kertovan alueen elävästä maanpuolustushengestä ja aseveljeyden arvostamisesta.

Palokangas toivotti Vääpelikerholle onnea ja menestystä. "Tuokoon lippu mukanaan yhteenkuuluvaisuutta, uusia jäseniä ja aktiviteettiä porilaisuuden hengessä!".
 
Porin Prikaatin komentaja, eversti Eero Pyötsiä totesi killan ja sen osastojen olevan Prikaatille merkittävä asia.
 
- Sen lisäksi, että kilta pitää yllä jäsenistönsä sotilaskuntoa ja maanpuolustustahtoa, se luo omalta osaltaan positiivista suhtautumista Prikaatiin ja koko puolustusvoimiinkin ympäröivässä yhteiskunnassa.
 
- Ilman tätä yhteiskunnan hyvää tukea olisivat toimintaedellytyksemme huomattavasti heikommat.
 
Veteraanien puheen vuoron käytti johtaja Veikko Suokunnas, joka totesi niin veteraaneja kuin vääpelikerholaisia yhdistävän samat peruasiat eli isänmaa ja aseveljeys sekä näihin liittyen maanpuolustushenki.
 
Suokunnas sanoi sotaveteraanien arvostavan sitä, että nuori on tullut heidän avukseen.
 
Tilaisuudessa esitti musiikkia Erelän perhe: äiti Eija sekä pojat  Viljami (7 v.), Toivo (9 v.) Johannes (13 v.) ja Juho (16 v.).
Aluksi Juha (trumpetti) ja Toivo (vetopasuuna) esittivät Karjalan jääkärien marssin. Sitten heti lauloivat ja soittivat yhdessä virren "Kiitos Jumalamme, kun annoitt kauniin maan".  Lopuksi oli ohjelmassa vielä Synnyinmaan laulu.
 
KUVAT: Seppo Solla
TEKSTI: Kari Nummila
 
 
Lipunnaulaustilaisuuden väkeä Alastarolta.
 
 
Eversti Eero Pyötsiä naulausvuorossa. Tilaisuuden juontanut Simo Kolkkala avustaa.
 
 
Erelän perhekvintetti: Juha (vas), Toivo, Johannes, Viljami ja Eija.
 
 
 
Loimaalainen "porilainen" Väinö Linden edusti naulaajana Suomen toisen Vapaussodan eli Talvisodankin rintamalla kokenutta veteraanipolvea.
 
 
Vuorineuvos Simo Palokangas korosti kiltalaisten yteenkuuluvaisuutta isona arvona.
 


PALUU
AJANKOHTAISTA© Porin prikaatin kilta ry 2016