Valtuuskunta

Puheenjohtaja

Tapani Mikola

Varapuheenjohtaja

Vesa Valtonen

Jäsenet

Markku Aherto
Esko Eela
Pentti Eskola
Pekka Hakamäki
Markku Heinonen
Timo Honkala
Lauri Inna
Pauli Järvenpää
Mika Kalliomaa
Vesa Keskinen
Jukka Kianen
Pekka Kinkku
Jorma Koivisto
Ilkka Koota
Aino-Maija Luukkonen
Teijo Mäenpää
Esa Mäki
Heikki Mäki
Timo Mäki
Minna Nenonen
Olli Nepponen
Markku Nikkilä
Heikki M. Nurmi
Arto-Pekka Nurminen
Juha Pyykönen
Eero Pyötsiä
Vesa Rantala
Pertti Ratsula
Arto Räty
Rami Saari
Pertti Salminen
Matti Soini
Kalevi Suvila
Kimmo Tuomi
Seppo Verronen
Hannu Viitanen
Tarja Wiikinkoski