Killan historia

Perustamisasiakirja allekirjoitettiin Turussa

Porin Rykmentin Killan perustamisasiakirja allekirjoitettiin Turun Varuskunnan Upseerikerholla 15. helmikuuta 1959. Perustavassa kokouksessa oli läsnä 86 henkilöä, joista 71 ilmoittautui jäseneksi perustettavaan kiltaan.

Sääntöluonnoksen toisessa pykälässä mainittiin killan tarkoituksesta seuraavaa: toimia jäsentensä keskinäisenä yhdyssiteenä, vaalimalla sen piiriin kuuluvia historiallisia perinteitä, yhteisiä muistoja sekä tukemalla vaikeuksiin joutuneita sotien kiltaveteraaneja.

Säännöissä mainitun valtuuskunnan tehtävänä on toimia johtokunnan neuvoa antavana elimenä ja eri puolilla maata asuvien killan jäsenten yhdyssiteenä.

Ensimmäiseksi johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Ilmari Honkanen ja ensimmäiseksi valtuuskunnan puheenjohtajaksi Auno Kuiri. Yhdistysrekisteriin kilta merkittiin 7. huhtikuuta 1959.

Perustamisen jälkeisinä vuosina johtokunnan ja myöhemmin hallituksen puheenjohtajina ovat toimineet Martti Silanterä, Totti Mannerhovi, Jouko Rajala, Mauno Harju, Pentti Eskola, Jorma Koivisto ja Timo Mäki.

Valtuuskunnan puheenjohtajina ovat toimineet Yrjö Vasama, Kalevi Kuusela, Urpo Levo ja Simo Palokangas.

Toiminnan laajetessa kiltaan muodostettiin alaosastoja. Poriin alaosasto perustettiin 1959, Loimaan alaosasto 1960, Salon alaosasto 1960, Turun alaosasto 1961 ja Helsingin alaosasto 1966. Loimaan Seutukunnan Vääpelikerho liittyi kiltaan 2006. Sittemmin alaosastojen nimet ovat muutettu alueosastoiksi.
Vuonna 2013 vuosikokous päätti muuttaa killan nimeksi Porin prikaatin kilta ry. Nimimuutos rekisteröitiin Patentti- ja rekisterihallituksessa 12.11.2013.

Kiltalippu näkyvin tunnus

Kilta sai maamme ensimmäisenä joukko-osastokiltana itselleen oman lipun. Sen lahjoittivat entisessä Porin Rykmentissä palvelleet upseerit ja heidän rouvansa. Kiltaveli Eino Laitakarin suunnittelema lippu vihittiin käyttöön Turun Varuskunnan Upseerikerholla 14. helmikuuta 1965.

Lipussa ovat maakuntien tunnukset. Satakunnan karhu ja Varsinais-Suomen haarniskakuvio. Lippu ei palvele taistelutunnuksena, mutta se kokoaa kiltaveljet ulkoisen tunnusmerkkinsä ympärille. Se velvoittaa kiltaveljiä ja –sisaria myös rykmenttiin liitetyn komentajan, von Döbelnin, vaakunakilpeen kaiverretuin sanoin: ”Kunnia, velvollisuus ja tahto”. Kiltalippu uudistettiin ja naulattiin rykmenttikokoon muutettuna 31. heinäkuuta 1993.

Turun alueosaston lippu vihittiin vuonna 1985. Salon alueosaston lippu vihittiin 2007. Loimaan alueosaston lipun vihkiminen suoritettiin 2008. Nuorimman alueosaston Loimaan Seutukunnan Vääpelikerhon lippu vihittiin käyttöönsä myös vuonna 2008.